NaslovnaMoto GaražaŠta je kompresioni odnos i zašto je bitan za rad agregata?

Šta je kompresioni odnos i zašto je bitan za rad agregata?

-

Svako ko se razume u motocikle zna da su kompresija i kompresioni odnos veoma bitni i da je gubljenje kompresije prvi znak da sa agregatom nešto nije u redu. Nažalost malo je poznavaoca mehanike koji mogu pouzdano da kažu nešto o kompresionom odnosu kao i zašto je on bitan za pravilno funkcionisanje agregata.

Generalno je lako objasniti šta je kompresioni odnos i u ovom tekstu ćete pored objašnjenja naći i neke detalje koji će Vam sigurno razjasniti neke nedoumice u vezi sa kompresionim odnosom.

Prva stvar koju bi trebalo odmah razjasniti je to da su kompresija i kompresioni odnos dve različite stvari ali su međusobno usko povezane.

Kompresioni odnos je odnos između maksimalne zapremine u cilindru kada je klip u donjoj mrtvoj tački i minimalne zapremine cilindra kada se klip nalazi u gornjoj mrtvoj tački. Ukoliko je zapremina cilindra kada je klip u donjoj mrtvoj tački 100 ccm a kada dođe u gornju mrtvu tačku 10 ccm to znači da je kompresioni odnos 10:1. Pritisak koji se stvara prilikom sabijanja smeše goriva i vazduha kada klip dođe u gornju mrtvu tačku naziva se kompresija i uglavnom se izražava u Barima.

Kompresioni odnos
Na slici je prikazana formula za računanje kompresionog odnosa

Pošto smo objasnili šta je kompresioni odnos vreme je da objasnimo i zašto je on bitan. Što je veći kompresioni odnos veća je i snaga agregata, nuspojava velikog kompresionog odnosa je to da se stvaraju veći pritisci u cilindru što znači kraći radni vek nekih vitalnih delova agregata. Iz ovog razloga se inženjeri trude da ne prave jako velike kompresione odnose. Kada je veći kompresioni odnos dolazi do jačeg pritiska prilikom sagorevanja smeše u cilindru i klip se većom silom potiskuje u donju mrtvu tačku što za posledicu ima veći obrtni momenat na radilici. Taj obrtni momenat se dalje prenosi preko prenosa sve do zadnjeg točka.

Još jedna stvar zbog koje se ne ide na što veći kompresioni odnos je i taj što je za agregate koji imaju velik kompresioni odnos potrebno i gorivo sa više oktana. Da ne ulazimo u detalje oktanskog broja spomenućemo samo to da je gorivo sa manje oktana podložnije samozapaljenju. Ovo je bitno jer se u agregatima sa velikim kompresionim odnosom može dogoditi da se usled velikog pritiska u cilindru benzin zapali pre nego što svećica baci varnicu. Ukoliko se to dogodi dolazi do nepravilnog rada agregata i može doći do oštećenja samog agregata. Ako bi napravili benzinski agregat sa izuzetno velikim kompresionim odnosom za koji ne postoji odgovarajuće gorivo usled prevremenog samozapaljenja benzina agregat ne bi radio pravilno i performanse bi bile značajno smanjene.

Dizel motori imaju veći kompresione odnos iz razloga što do sagorevanja goriva dolazi upravo zbog velikog pritiska u cilindru. Kod benzinski motora za paljenje smešte koriste se svećice i zahvaljujući tome su kompresioni odnosi manji u odnosu na dizel motore.

Opšte je poznato da prilikom sagorevanja goriva u cilindru i eksplozije dolazi do oslobađanja toplote, sa porastom kompresionog odnosa dolazi do silovitije eksplozije a samim tim i povećanja temperature, to je još jedan od razloga zbog kojeg ne sme da se koristi izrazito veliki pritisak u cilindrima. Poslednji od razloga zbog kojeg se za postizanje snage koriste drugi načini osim velikog kompresionog odnosa je i taj što materijali od kojih se prave agregati mogu da trpe određeni pritisak i ako se ta granica pređe agregat može da završi u staro gvožđe.

Novi broj Bjbikers magazina ugledao je svetlost dana u digitalnom formatu. Broj 6 Bjbikers magaziina možete prelistati ovde.

Bjbikers časopis
Jovan Ristić
Jovan Ristić
Malo je reći da volim motocikle. Od malih nogu postali su moja ljubav, strast i način življenja. Vremenom sam sve u životu predodredio motociklima i motociklizmu generalno. Treća sam generacija motociklista u mojoj porodici. Moje pisanje je produkt mog iskustva i velike ljubavi i svakodnevnog života sa motociklima.