NaslovnaEdukacijaNovi zakon: probna vozačka dozvola za A kategoriju!

Novi zakon: probna vozačka dozvola za A kategoriju!

-

Od 2. septembra stupio je na snagu novi zakon o bezbednosti saobraćaja koji nalaže da će od sada probna vozačka dozvola biti izdata i za A, A1 i A2 kategoriju.

Pred nama je novi zakon koji će imati uticaja i na nove vozače motocikala koji po prvi put polažu A1, A2 ili A kategoriju. Do sada je probna vozačka dozvola izdavana samo vozačima sa položenom B kategorijom. U daljem tekstu bavićemo se najbitnijim delovima novog zakona koji će uticati na nove vozače motocikala.

Prema novom zakonu, vozači koji su položili B, A1 ili A2 kategoriju sa 19 godina (namerno smo napisali samo A1 kategoriju, budući da A kategorija može da se polaže sa navršene 24 godine života) moraće da koriste probnu vozačku dozvolu do 21 godine života, odnosno 2 godine.

Probna vozačka dozvola za vozače starije od 21 godine važiće dve godine, umesto jedne godine kao što je bio slučaj do uvođenja novog zakona.

Vozač koji je A1 ili A2 kategoriju položio sa navršenih manje od 19 godina, moraće da koristi probnu vozačku dozvolu do 21 godine.

Da pojednostavimo: ukoliko je vozač položio za A1 kategoriju sa 17 godina, dobiće probnu vozačku dozvolu sa rokom važenja do navršene 21 godine života.

Probne vozačke dozvole izdaju se samo za vozače sa položenom B ili nekih od A kategorija.

probna vozačka dozvola za A kategoriju

Ograničenja

Zakon u vezi probne vozačke dozvole za A kategoriju (Član 182 ZOBS) propisao je sledeća ograničenja za vreme korišćenja probne vozačke dozvole:

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da:

– upravlja vozilom brzinom većom od:

– na autoputu 110 km/h,

– na motoputu 90 km/h

– na ostalim putevima brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće, (ukoliko je ograničenje npr. 80 km/h ne sme da se kreće brzinom većom od 72 km/h. Ukoliko je ograničenje npr. 50 km/h maksimalna dozvoljena brzina iznosi 45 km/h

– otpočne i upravlja motornim vozilom ukoliko ima u organizmu alkohola odnosno psihoaktivnih supstanci,

– upravlja motornim vozilom u periodu od 23,00 do 06,00 časova,

– za vreme vožnje koristi telefon, odnosno druge uređaje za komunikaciju, odnosno opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku,

– upravlja vozilom kategorije V čija snaga motora prelazi 80 kW, osim ako je pod nadzorom člana porodice, koji se nalazi u tom vozilu i koji ima važeću vozačku dozvolu za upravljanje vozilom kategorije V u trajanju od najmanje 5 godina.

Kao što možete videti, novi zakon ne propisuje ograničenje snage motocikla za A kategoriju, kao što je to slučaj kod probne vozačke dozvole za B kategoriju.

Što se tiče A1 kategorije, tu i dalje važi ograničenje radne zapremine od 125 ccm i snage motocikla na 11 kW.

A2 kategorija dozvoljava vožnju motocikla koji isporučujem maksimalnu snagu od 35 kW.

probna vozačka dozvola za A kategoriju

Obavezno obeležavanje

Još jedna stvar koju propisuje novi zakon je i obeležavanje vozila kojim upravlja vozač sa probnom vozačkom dozvolom za A1, A2 ili A kategoriju. Naime, biće obavezno lepljenje “P” nalepnice kao što je slučaj na automobilima.

Nejasno je samo to kako izvesti lepljenje “P” oznake na motociklima, budući da neki tipovi motocikala nemaju toliku slobodnu površinu na prednjem, odnosno zadnjem delu motocikla. Neretko je far jedina veća površina sa prednje strane motocikla, dok na zadnjem kraju motocikla zasigurno nema nesta za lepljenje nalepnice (osim ako motocikl poseduje kofer).

Probna vozačka dozvola obavezna i sa one sa dužim stažom u saobraćaju

Čudne odluke ne završavaju se sa obeležavanjem motocikla. Novi zakon definiše to da ćete morati da koristite probnu vozačku dozvolu čak i ako posedujete neku od položenih vozačkih kategorija.

Opet da pojednostavimo stvar na primeru: ukoliko vozač poseduje B kategoriju na primer već 20 godina, a sada položi A kategoriju, dobiće probnu vozačku dozvolu bez obzira na prethodno vozačko iskustvo.

probna vozačka dozvola za A kategoriju
Foto: gov.rs

U slučaju da već posedujete probnu vozačku dozvolu (npr. B), a u međuvremenu položite A kategoriju, dužina važenja probne vozačke dozvole za obe kategorije trajaće onoliko koliko je propisano za prvu položenu kategoriju.

Pojašnjenje: ukoliko ste položili B kategoriju 1.1.2019. godine, a A kategoriju 1.10.2019. godine, probna vozačka dozvola važiće do 1.1.2020. godine.

Greške prilikom upisivanja kategorija

Želimo da skrenemo pažnju na jednu grešku koja se dogodila pri izdavanju vozačkih dozvolama u nekim opštinama. Naime dogodilo se u par slučajeva da licima koja su položila A kategoriju nije upisana A1 i A2 kategorija u vozačku dozvolu.

Ovo je greška jer prema zakonu o bezbednosti saobraćaju stoji da vozač sa položenom A kategorijom može da upravlja vozilima A1, A2 i AM kategorije.

To lepo stoji u članu zakona 195 u kom piše: ” Vozač vozila kategorije A, može da upravlja vozilom kategorije A1, A2 i AM”
Ovaj zakon možete pronaći ovde: http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/eli/rep/sgrs/skupstina/zakon/2009/41/1/reg

Zatim, nešto dalje u članu 195. možete pronaći i sledeće:

„U vozačku dozvolu upisuju se sve kategorije vozila kojima vozač ima pravo da upravlja prema odredbama ovoga člana.”

Očigledno je da teorija novog zakona nije usaglašena sa njegovom praktičnom primenom. Nadamo se da će nadležni uočiti nedostatke novog zakona i da će ih vrlo brzo otkloniti.

Za diskusiju o probnim vozačkim dozvolama za A kategoriju možete svratiti do naše teme na forumu.

BJBikers Magazin, #5
Jovan Ristić
Jovan Ristić
Malo je reći da volim motocikle. Od malih nogu postali su moja ljubav, strast i način življenja. Vremenom sam sve u životu predodredio motociklima i motociklizmu generalno. Treća sam generacija motociklista u mojoj porodici. Moje pisanje je produkt mog iskustva i velike ljubavi i svakodnevnog života sa motociklima.