NaslovnaMoto GaražaSvećice i sve što treba da znate o njima

Svećice i sve što treba da znate o njima

-

U našim tekstovima iz tehničkog kutka do sada smo opisali nekoliko zanimljivih, manje ili više komplikovanih tema, ali smo nekako zaboravili da opišemo jednu bitnu komponentu svakog agregata – svećice! Svećice se često zapostavljaju od strane vlasnika motocikala, a upravo one mogu biti glavni razlog za nepravilan rad agregata. Iz tog razloga pripremili smo jedan tekst o svećicama u kojem ćemo opisati sve što treba da znate o njima, a možda i koju informaciju više.

Svećica je jedan veoma jednostavan sklop koji ima zadatak da sprovodi struju visokog napona i pretvara je u varnicu, paleći smešu u cilindru i na taj način izaziva detonaciju koja potiskuje klip na dole prenoseći silu preko radilice, zupčanika do finalnog prenosa koji okreće točak motocikla.

Dakle, možemo zaključiti da bez svećice nećemo stići nigde. Štaviše, gotovo sam siguran da je većina vozača iskusila problem sa svećicama makar jednom u toku svoje vozačke karijere.

Nastanak svećice

Svećica je nastala kada i prvi benzinski motor sa unutrašnjim sagorevanjem. Tačnije, prema nekim podacima prva svećica nastala je 1860. godine, mada postoje neki nezvanični podaci da je prva svećica napravljena 1839. godine od strane jednog migranta iz Togoa. Međutim, kao prvi pravi pronalazač svećice u patentnim knjigama zaveden je Etijen Lenoir, čovek koji je i zaslužan za razvoj benzinskih motora.

Osim Lenoira, ljudi koji su zaslužni za razvoj svećica bili su i Nikola Tesla, Frederik Ričard Sims i Robert Boš.

Sastavni delovi svećice

Pre nego što nastavimo sa tekstom, pre objašnjavanja ostalih stvari, valja spomenuti šta je to što čini svećicu. Na sledećoj slici možete pogledati koji su to sastavni delovi svećice:

Sastavni delovi svecice

Princip rada

Da bi svećica bila u stanju da funkcioniše, potreban joj je izvor napajanja strujom koji može dolaziti bilo od magneta ili drugog sistema paljenja. Zatim se struja visokog napona prenosi preko kabla do svećice. Svećica se nalazi u glavi cilindra u centralnom delu. Postoje i agregati sa dve svećice, gde se jedna obično nalazi sa bočne strane, ali to je sad već neka druga tema.

Svećica je preko navoja zašrafljena u glavi agreta. Kada se napon struje prenese do električnog priključka svećice, taj napon se zatim sprovodi preko električnog provodnika kroz zaptivnu provodnu masu, potom kroz centralnu elektrodu. Kada stigne do kraja centralne elektrode struja traži sledeću tačku na koju će se preneti. Budući da se bočna elektroda nalazi na propisanoj udaljenosti i dovoljno blizu centralne elektrode, dolazi do preskakanja struje od centralne ka bočnoj elektrodi pri čemu se proizvodi varnica. Ta varnica zatim pali smešu goriva i vazduha, te dolazi do detonacije unutar cilindra.

Iako zadatak svećice zvuči kao veoma jednostavan, to zapravo nije baš tako. Pored toga što je svećica odgovorna za paljenja smeše, ona ujedno mora da ispunjava i niz drugih radnji i opterećenja.

Svećice i sve što treba da znate o njima

Na primer, svećice trpe pritisak i do čak 50 bara koji se stvara prilikom detonacije unutar cilindara. Zatim, svećica mora da bude sposobna za odvođenje velike toplote, kao i da u dugom periodu podnosi tu toplotu bez oštećenja.

Pored tih zahteva, svećica je u stanju da proizvede i do nekoliko hiljada varnica u toku jednog minuta, ali i da izdrži napon koji se kreće od 20.000 do čak 100.000 volti.

Toplotna vrednost svećice

Pošto smo objasnili princip rada, vreme je da pređemo na neke druge, bitne stvari vezane za svećice. Spomenuli smo da je još jedan zadatak svećice da odvode deo toplote.

Da bi svećica pravilno funcionisala, potrebna joj je određena “radna temperatura”. Da bi održavala tu nazovi “radnu temperaturu”, svećica mora da održava određenu temperaturu. Da bi vam bilo jasnije o čemu se tačno radi, spomenućemo da optimalna temperatura u kojima svećica najbolje funkcioniše iznosi 450 – 500 stepeni celzijusa. Na toj temperaturi garež na svećici se ne zadržava, odnosno uspe da sagori što povoljno utiče na efikasnost rada svećice, ali i na njen duži životni vek.

Svećica je sposobna da izdrži i temperature do 850 stepeni celzijusa, a preko te vrednosti temperature može doći do samozapaljenja smeše u cilindrima. U nekim agregatima specijalne namene dolazi do veće temperature od 850 stepeni celzijusa, ali takvi agregati koriste drugačije gorivo i svećice su napravljene od specijalnih materijala te su sposobne da se nose sa takvim uslovima rada.

Vratimo se sad na svakodnevne agregate i toplotnu vrednost. Sigurno ste čuli da postoje “hladne ” i “tople” svećice, ali o čemu se tu zapravo radi?

Tople svećice imaju niži toplotni broj i odvode manje toplote sa vrha svećice. Ovaj tip svećica namenjen je onim agregatima koji postižu umerena toplotna opterećenja.

Hladne svećice imaju viši toplotni broj i samim tim brže odvode toplotu, a samim tim su namenjenje agregatima koji imaju veća toplotna opterećenja.

Toplotni broj predstavlja brzinu odvođenja toplote sa vrha svećice. Toplotni broj nalazi se na samoj oznaci svećice.

Na trkačkim motociklima (naročito na dvotaktnim) česta je bila praksa da se motocikl startuje sa “toplom” svećicom, a kada postigne radnu temperaturu, umesto “tople” ubacivala se “hladna” svećica. Ovo je rađeno iz razloga što je start sa “hladnom” svećicom često bio otežan, pa se pribegavalo tom rešenju.

Inače, ne preporučuje se upotreba “tople” umesto “hladne” svećice i obrnuto. Naročito je opasno ukoliko stavite “toplu” svećicu umesto “hladne”. U tom slučaj može doći do oštećenja klipa zbog postizanja prevelikih temperatura.

Izvor: Denso.com

Na ovoj slici možemo videti da se najveći deo toplote odvodi preko navoja svećice i glave motora. Deo toplote odvodi se novom smešom goriva i deo toplote odlazi na ambijentalni vazduh.

Zato prilikom kupovine ne treba eksperimentisati mnogo sa odabirom svećica. Bitno je da vaš motocikl ima svećice sa toplotnom vrednosti koju je propisao proizvođač.

Zazor na svećicama

Jedna od stvari koja se retko proverava i šteluje je zazor na svećicama. Zazor na svećici predstavlja razmak između centralne i bočne elektrode. Svaki proizvođač određuje koliki je potreban zazor za pravilan rad. Zazor svećice određuje se pomoću mernih listića.

Ukoliko je zazor manji ili veći od predviđenog, njegovo štelovanje je veoma lako izvodljivo, ali treba voditi računa o nekim sitnicama. Ukoliko je zazor velik, on se lako može smanjiti približavanjem bočne elektrode centralnoj. Smanjenje zazora vrši se blagim kuckanjem bočne elektrode do postizanja željenog zazora.

Ukoliko je zazor mali, bočnu elektrodu treba odvojiti od centralne. Najčešća greška prilikom povećanja zazora je ta što se neretko neki predmet (najčešće odvijač) postavi između centralne i bočne elektrode. Na taj način može doći do oštećenja centralne elektrode. Prilikom povećanja zazora nipošto ne smete dodirivati centralnu elektrodu.

Prema podacima raznih proizvođača svećica, normalno povećanje zazora na svećicama zbog habanja iznosi 0,10 – 0,15 mm na 10.000 km. Podaci ne važe za svećice od iridijuma ili platine.

Sa povećanjem zazora povećava se napon potreban za nastanak varnice što u krajnoj meri opterećuje sistem za paljenje. To je još jedan razlog više da na vreme promenite svećice i tako produžite radni vek komponentama sistema za paljenje i samog agregata.

Kada je potrebno zameniti svećicu?

Interval za zamenu svećica propisan je od strane fabrike. Interval zamene često zavisi od materijala od kojeg je svećica napravljena. Danas postoje iridijumske svećice koje traju znatno duže od, na primer, svećica sačinjenih od bakra.

Osim na propisanim intervalima, svećice se menjaju i ukoliko dođe do njihovog oštećenja. Kada motocikl nepravilno radi, najčešće se svećice izostavljaju kao glavni uzrok problema, a upravo su one često uzrok.

Šta nam boja govori o stanju svećice?

Svećice su dobre zbog još jedne stvari. Govore nam u kakvom je stanju agregat, to jest da li potencijalno ima nekih skrivenih problema. To možemo videti kada izvadimo svećice, odnosno na osnovu boje.

Normalna boja svećice obično je braonkaste do sivo-žućkaste boje, što pokazuje da je sagorevanje pravilno, te je to jedan dobar pokazatelj da nema problema u radu agregata.

Nauljena svećica je prvi znak da agregat ima ozbiljnih problema i da ulje dospeva u kompresioni prostor, što nikako nije dobar znak i treba proveriti stanje agregata.

Čađava svećica, do ove pojave dešava se kada toplotni broj nije odgovarajući, odnosno kada se stavi “hladna” svećica.

Svetla ili beličasta boja pokazuje da je smeša goriva siromašna.

Da biste lakše odredili u kakvom je stanju vaš agregat na osnovu boje svećice, prilažemo sledeću sliku:

Oznake na svećicama

Objasnićemo sad oznake na svećicama. Oznake na svećicama govore o toplotnoj vrednosti svećice, dužini navoja, tip elektrode, itd.
Problem je u tome što svaki proizvođač ima svoj način obeležavanja vrednosti. Prilikom menjanja marki svećica potrebno je upoređivanje kako ne bi došlo do greške. Često i sami proizvođači motocikla u uputstvima daju preporuke i oznake raznih marki i tipova svećica koje odgovaraju vašem modelu motocikla. Čak iako u uputstvu ne stoji zamenska marka svećice, radnici u većini prodavnica auto i moto delova mogu za vas da uporede i pronađu drugu marku svećice sa identičnim vrednostima.

Zamena svećice

Za zamenu svećice nije potrebno da budete vrhunski obučen mehaničar, ali je svakako potrebno da povedete računa u vezi par sitnica, kako ne biste oštetili agregat ili se povredili.

Da naglasimo da je za zamenu svećica potrebno da posedujete odgovarajući alat u vidu nasadnog ključa. Ne preporučuje se upotreba okastog ključa jer u ovim slučajevima često može doći do proklizavanju ključa usled nedovoljnog naleganja zbog manje prostoga.

Poželjno je da pre zamene svećica agregat bude hladan, jer svećice znaju da budu izuzetno vruće. Kako ne bi došlo do opekotina, ostavite agregat da se ohladi i tada pristupite zameni svećica.

Dakle, pre nego što pristupimo skidanju svećica potrebo je skinuti kablove sa svećica. Ukoliko se radi o višecilindričnim agregatima, poželjno je kablove obeležiti odgovarajućim brojevima kako bi redosled vraćanja bio isti.

Posle skidanja kablova, a pre odvrtanja svećice preporučujemo da kompresorom ili nekom tanjom četkicom očistite sve nečistoće oko svećica kako ne bi prljavština upala u cilindar kad skinete svećicu.

Zatim stavite nasadni ključ i odvrnite svećice. Može se dogoditi da su svećice zapekle ukoliko nisu dugo menjane ili ukoliko su prilikom prethodne zamene pretegnute. Ukoliko svećica malo počne da se odvrće i zatim stane ili ukoliko uopšte neće da se odvrne, preporučujemo da deo oko svećica naprskate sprejom za odvijanje i ostavite da malo odstoji. Kasnije pokušajte ponovo da popustite svećicu.

Kada odvrnete svećicu, pogledajte u kakvom je stanju kako biste uočili da li postoje neke nepravilnosti u radu agregata.

Ukoliko ste utvrdili da nema nepravilnosti u radu, vreme je da ubacite nove svećice. Preporučujemo da do poslednjeg trenutka ne vadite svećice iz kutija i da ne skidate plastičnu zaštitu sa navoja. Ovo preporučujemo iz razloga što često dolazi do ispadanja svećice što može prouzrokovati oštećenja elektroda. Čak iako je elektroda mikroskopski napukla, tokom rada i opterećenja može doći do njenog pucanja i ispadanja u kompresioni prostor, te može prouzrokovati fatalne posledice po agregat.

Kada je sve spremno rukom zavrnite svećicu u cilindar. Bitno je da se svećica lako zavrće do samog kraja. Tek kada svećicu rukom zavrnete do kraja, ponovo stavite nasadni ključ i dodatno dotegnite svećicu.

Bitno je da svećica ne bude pretegnuta. Ukoliko dođe do pretezanja svećice može doći do oštećenja navoja u glavi agregata i do kasnijeg gubljenja kompresije i nepotrebnih problema. Drugi razlog zbog kojeg ne treba da pretežete svećicu je taj što se preko podloške koja se nalazi na svećici odvodi određeni deo toplote. Treći razlog zbog kojeg ne bi trebalo da pretežete svećice je taj što možete imati problema prilikom odvrtanja istih kod sledeće zamene.

Kako bi vam bilo lakše da odredite koliko treba zavrnete svećicu, prilažemo jednu malu tabelu ispod sa preporučenim moment silama za zatezanje:

Zaključak

Propisno održavane i na vreme zamenjene svećice neće poboljšati performanse vašeg motocikla, ali će zasigurno produžiti životni vek određenih komponenti, a samim tim i životni vek vašeg motocikla. Ispravne svećice utiču na pravilan rad agregata, smanjenju potrošnje goriva, lakše startovanje i manji napor za elemente sistema paljenja.

Još jedna stvar veoma bitna za novije motocikle koji u izduvnom sistemu poseduju katalizator. Naime, katalizatori ne trpe greške u sagorevanju, pa rad sa lošijom svećicom može uticati i na katalizator.

Preporuka je da na svakih par hiljada kilometara proverite u kakvom su stanju vaše svećice i zasigurno ćete izbeći sve neprijatnosti koje se mogu prouzrokovati od strane svećica. Osim toga, proverom svećica uvek ćete imati uvid u sve promene koje se dešavaju unutar vašeg agregata.

Novi broj Bjbikers magazina ugledao je svetlost dana u digitalnom formatu. Broj 6 Bjbikers magaziina možete prelistati ovde.

Bjbikers časopis
Jovan Ristić
Jovan Ristić
Malo je reći da volim motocikle. Od malih nogu postali su moja ljubav, strast i način življenja. Vremenom sam sve u životu predodredio motociklima i motociklizmu generalno. Treća sam generacija motociklista u mojoj porodici. Moje pisanje je produkt mog iskustva i velike ljubavi i svakodnevnog života sa motociklima.